Pro rok 2024:

 

Sběr železa 2024.jpg

 

 

Proběhlé akce:

O pohár starostky obce Mokrovousy 23.9.2023.jpg

 

Sběr železa 2023.jpg

 


 

 

Plakat-Koloběžkiáda 2022.jpg

 

Sběr železa 2022.jpg

 

Plakat-Koloběžkiáda 2021.jpg

Sběr železa 2021.jpg

 

Plakat-Koloběžkiáda 2020.jpg

 

 

Železo 1.JPG

 

 

Sběr železa 2019.jpg

Plakat-Morena 2019[2].jpg

 

 

 

 

unnamed.jpg 

unnamed.png

 

Plakát-Morena.jpg

 

V sekci Fotogalerie najdete pár snímků z let 2012 a 2013

 

Zhodnocení roku 2017 starosty Sboru dobrovolných hasičů Mokrovousy

Pro letošní rok jsme měli naplánovaných více věcí, než jsme nakonec stihli udělat.

Začnu drobnostmi, jako je například dodělání čísla popisného na naší nově zrekonstruované zbrojnici, nebo smontování a přidělání pracovního ponku včetně pomocné skříňky na nářadí (nářadí dovnitř dodal náš velitel osobně jako dar).

Z větších akcí se nám povedlo průběžně během roku vyčistit 2/3 kanalizačních šachtiček v obci. Jedenkrát jsme také vyjeli k odklízení větví z cesty pod vesnicí směrem na Suchou.

Pro veřejnost jsme uspořádali letos 2 akce. 1.dubna Vynášení Moreny. Je to v podstatě loučení se zimou a vítání jara. Sraz byl v různých převlecích a maskách, s různými nástroji vyvolávající hluk. Kdo přišel bez masky a bez nástrojů, mohl si je vyrobit v naší dílničce v klubovně. Sešlo se nás zde přibližně 20 dětí + dospělí. V čele s Morenou jsme pak vyrazili průvodem k řece Bystřici. Zde jsme Morenu zapálili, vhodili do řeky a za pomocí říkadel jsme zkusili zahnat zimu a přivítat jaro.

Druhou větší akcí byl již desátý ročník Koloběžkiády. Termín jsme zvolili 26.srpna, takže také takové ukončení prázdnin. Každé děcko do patnácti let si zde může porovnat své síly s ostatními v rychlosti jízdy a ve zručnosti projíždění slalomu. Sešlo se nám zde cca 30 dětí + dospělí. Většina dětí má 2-3 závodní stroje (kolo, koloběžky, kolečkové brusle, popřípadě odstrkovala). Když jsme s Koloběžkiádou začínali, bylo to velmi náročné. Správně určit děti do kategorií dle věku a dle stroje, s kterým bude dotyčný závodit tak, aby některé nebyly v nevýhodě, byl skoro nadlidský úkol. Postupem let jsme systém řazení dětí a strojů vylepšovali. Letos tedy cca 30 dětí, takže okolo 50-60 závodních strojů. Vše v rychlostní jízdě i v závodě zručnosti, jsme zvládli za dvě a půl hodiny včetně vyhlášení výsledků všech dětí ve všech kategoriích se všemi stroji, což je super výsledek. Každý kdo závodil, si odnesl diplom se svým umístěním, nějakou drobnost podle svého výběru a ti nejlepší dostali i medaile.

Z další naší činnosti pak můžu jmenovat například na jaře sběr železa v obci, výpomoc při Dětském dni a při Čarodějnicích, nebo například čištění požární nádrže v obci. Začali jsme také dělat na opravě stroje PS12 a máme také v opravně kalové čerpadlo Heron. Začali jsme se pravidelně scházet každý první pátek v měsíci u zbrojnice a vždy něco uděláme, ať je to třeba údržba vybavení, úklid, nebo drobné opravy zařízení. Zúčastňujeme se pravidelně porad Okrsku č.9 – Kanonýr Jabůrek, kam naše SDH patří.

Myslím si, že v letošním roce, i přes některé nedotažené věci, se nám většina věcí povedla.

Na jaře příštího roku plánujeme přijmutí dalších členů do našeho sboru a to ve věku od 5-ti let.

 

Děkuji všem našim členům, kteří se podílejí na činnosti našeho sboru za jejich aktivní přístup.

Děkuji zástupcům Obecního úřadu Mokrovousy za podporu v naší činnosti.

Děkuji také všem našim podporovatelům a příznivcům za spolupráci a přeji vám příjemné prožití konce roku 2017 a v novém roce hodně úspěchů v osobním i profesním životě.

Libor Kolovrátník, Starosta Sboru dobrovolných hasičů Mokrovousy.

 

Zásahové komplety a obuv našim hasičům

 

 

 

Na sklonku loňského roku jsme zkusili štěstí a  podali žádost o  finanční podporu na dovybavení jednotky SDH Mokrovousy Nadaci ČEZ. Měli jsme velkou radost, že jsme s žádostí uspěli. SDH Mokrovousy získal 63 846 Kč, naše spolu- účast k  projektu je 3 360 Kč. Za tyto finance pořídíme jednotce SDH sedm zásahových kompletů BUSHFIRE a sedm kusů zásahové obuvi VESUV. Slavnostní předání proběhne 9.5 2015 v  Mokrovousích po vyhlášení Okrskové soutěže, kde místní SDH bude obhajovat putovní pohár. Tímto bychom rádi poděkovali Nadaci ČEZ za příspěvek. 

 

 

 

SH ČMS - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A OBECNÍ ÚŘAD Mokrovousy

 

Pořádá a srdečně Vás zve na:

 

SOUTĚŽ

Okrsku č.9-Kanonýr Jabůrek

 

Termín:

9.května 2015

 

Místo konání: Mokrovousy, areál koupaliště

 

Časový harmonogram:

8,30hodin prezentace sborů

9,00hodin nástup a zahájení

 

Pravidla soutěže:

Muži, ženy, děti, přípravka

2B+4C

Nástup v pracovních stejnokrojích + pracovní obuv.

Soutěž dle pravidel PS, sklopné terče 2B+4C.

Útok jednotná ústroj, nadzemní káď.

 

>

Facebook


Novinka

 


Pálení čarodějnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

192[1].gif


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HRADEC KRÁLOVÉ

www.hzshk.cz

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ

www.oshhk.cz

DOBROVOLNÍ HASIČI

www.dh.cz

HASIČSKÉ TRADICE

www.hasicsketradice.cz

HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA

www.hvp.cz

Obec Mokrovousy

www.mokrovousy.cz

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
156 - Městská policie
158 - Policie ČR
112 - Integrovaný záchranný systém

Diskuze

příspěvků: 3