Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > > Vyhlášky a usnesení

Vyhlášky a usnesení

Místní vyhlášky

Název Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 1.1.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem

1.1.2019

 Obecně závazná vyhláška 1/2017 kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol a část společného školského obvodu mateřské školy

3.5.2017 

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

29.04.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2008, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

01.01.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2013, kterou se se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

01.01.2014

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, kterou se mění obecně závazná vyláška č.1/2008, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

01.01.2012

Obecně závazná vyhláška č.1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

01.01.2012

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku ze psů

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č.3/2010, kterou se mění závazná vyhláška č. 1/2008, kterous se stanovuje poplatek za komunální odpad

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - "poplatek za kom. odpad"

26.01.2008

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2001 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství

08.10.2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území

11.08.2007

Vyhláška č. 3 - Požární řád obce Mokrovousy

10.03.2003

Usnesení zastupitelstva obce v roce 2018

 
Název Datum konání
 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 25.1.2018 
 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 23.4.2018 
 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 23.7.2018 
 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva 31.10.2018 
 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 07.12.2018 

 

Usnesení zastupitelstva obce v roce 2017

 
Název Datum konání
 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 6.3.2017 
 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 5.6.2017 
 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 4.9.2017 
 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 13.11.2017 
   

Usnesení zastupitelstva obce v roce 2016

Název Datum konání
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 07.03.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 30.05.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 15.08.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 26.09.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 12.12.2016

Usnesení zastupitelstva obce v roce 2015

Název Datum konání
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 02.03.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 13.04.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 15.06.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 14.09.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 14.12.2015

Usnesení zastupitelstva obce v roce 2014

Název Datum konání
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 24.02.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 12.05.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 11.08.2014
Usnesení z ustavující zasedání zastupitelstva 10.11.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 15.12.2014

Usnesení zastupitelstva obce v roce 2013

Název Datum konání
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 04.03.2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 25.03.2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 17.06.2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 16.09.2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 09.12.2013

Usnesení zastupitelstva obce v roce 2012

Usnesení Datum konání
Usnesení ze zasedání zastupitelstva

05.03.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

26.03.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

17.05.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

18.06.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

30.07.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

30.10.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

17.12.2012

Usnesení zastupitelstva obce v roce 2011

Usnesení Datum konání
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 21.02.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 16.05.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 25.07.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 04.10.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 24.10.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 06.12.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 19.12.2011

Usnesení zastupitelstva obce v roce 2010

Usnesení Datum konání
Usnesení ze zasedání zastupitelstva

26.02.2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

28.04.2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

09.07.2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

17.09.2010

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva

08.11.2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

06.12.2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

20.12.2010

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách